Асоціація випускників КМУ УАНМ


+38067 255-55-04
alumnikmuuanm@gmail.com

Про Університет

Київський медичний університет УАНМ – це вищий медичний навчальний заклад IV рівня акредитації, недержавної форми власності, заснований у 1992 році, має ліцензію нового зразка серії АВ № 552628 від 01 жовтня 2010р., видану Міністерством освіти і науки України на право надання освітніх послуг університету, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра (в т.ч. іноземних громадян), акредитований за ІV рівнем (акредитаційний сертифікат серії РІ-IV № 1110158 від 09 вересня 2011 року). Крім того, в університеті реалізується концепція щодо формування особистості майбутнього лікаря, у якого все повинно бути гармонійним — від мислення до зовнішності. Особлива увага приділяється ви­кладанню таких курсів, як "Культура спілкування", "Культура розумової праці", "Етика поведінки" та ін. Значну роль у формуванні особистості лікаря відіграє вивчення студентами дисциплін з народної медицини, як "Фітотерапія", "Гомеопатія", "Мануальна терапія", "Рефлексотерапія", "Іридодіагностика" та інші. Подібних ВНЗ не існує сьогодні в країнах СНД і східної Європи, хоча приклади тому є в Китаї, США, Канаді та інших країнах світу. Дипломи — державного зразку. Функціонує інтернатура, магістратура, аспірантура, докторантура.

Офіційний сайт університету